Wyjazd na Święto Kupca do Krakowa w niedzielę 11 grudnia 2011 r.

Zdjęć: 14strona główna