Święto Kupca w Krakowie 12 grudnia 2010 r. Jubileusz 600-lecia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

Zdjęć: 22
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2

20

21

22

3

4

5

6

7

8

9


strona główna