Główne Uroczystości X Lecia Kongregacji Kupieckiej w Przemyślu 21 lipca 2012 roku o godz. 17:00 plac piknikowy przy hotelu Gromada