Uroczystości pogrzebowe Ks. Prałata Stanisława Krzywińskiego - duszpasterza Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej

Wróć do strony głównej