II Międzynarodowy Festiwal Kultury Ukraińsko-Polskiej, 25 czerwca 2017 roku wieś ŁANOWICE - Ukraina

Zdjęć: 31strona główna