Udział KKK O/T w Przemyśl w obchodach 215 rocznicy Konstytucji 3 Maja. Obchody w Powiecie Przemyskim gm. Żurawica1

10

11

12

13

4

5

6

7

8

88

9

99


Strona główna