Dzis jest Wtorek, 25.01.2022 Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
 
O nas

HISTORIA PRZEMYSKIEJ KONGREGACJI KUPIECKIEJ
członka zbiorowego Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

W 1410 r., po kilkuset latach niezwykle owocnej działalności, ogół kupiectwa krakowskiego zdobył się na zawiązanie jednej reprezentatywnej korporacji, którą była Krakowska Kongregacja Kupiecka. W najstarszej księdze radzieckiej miasta Krakowa, pod datą 25 lutego 1410 r. znajdujemy zapis o powstaniu tej organizacji z adnotacją, że działo się to we wtorek nazajutrz po św. Macieju, po trzeciej niedzieli postu. Na czele Kongregacji stanęło aż sześciu starszych co świadczy o dużej roli i majętności Kongregacji. Niewiele jest w Polsce związków, stowarzyszeń o tak daleko w przeszłości zakotwiczonym rodowodzie.

Kongregacja trwała przez wieki, chlubiąc się nazwiskami słynnych krakowskich kupców i restauratorów. Oni to nadawali kształty śródmiejskim kamienicom i pałacom, rozwijali samorządowe instytucje, wywierali wpływ na rozwój gospodarczy kraju. O ile uboższe byłyby tradycje i zwyczaje starego Krakowa, a także wiedza naszych przodków o dalekim świecie, gdyby zabrakło tutaj tak silnego i prężnego elementu jakim byli podejmujący dalekie wyprawy kupcy czy prowadzący handel w mieście kramarze karczmarze, prasołowie, i wielu innych. Statut nadany Kongregacji Kupieckiej przez radę miasta w 1410 roku zatwierdzili i potem uaktualnili królowie polscy. Kongregacja trwała przez wieki - także w czasie rozbiorów będąc samorządową organizacją zawodową, opowiadając się m.in. za swobodą handlu, za wolną konkurencją i przez to służącą społecznemu dobru. Te wielowiekowe tradycje usiłowano zburzyć w 1949 r. kiedy to administracyjnym nakazem Kongregacja została rozwiązana. Wówczas nazywano kupców prywaciarzami, zdzierając z nich szacunek dla zawodu, który dziś z tak wielkim trudem jest odbudowywany. Proces ten ułatwiają zachowane w Krakowie kupieckie tradycje, choć poginęły w większości przypadków wielkie przedwojenne firmy.

21 października 1989 r. reaktywowana została Krakowska Kongregacja Kupiecka, stanowiąca federację autonomicznych związków branżowych handlu: rolno-spożywczego, przemysłowego, gastronomii, usług i spółek oraz placów targowych. Reaktywowana Kongregacja stanowi świadectwo wierności dla dorobku swych poprzedników i zarazem czci dla pięknej tradycji kupieckiej. Kongregacja troszczy się o dobre miano kupiectwa krakowskiego, o dobrą dla niego atmosferę o to by kupiec znów był naprawdę kupcem, by istniały zarówno zdrowo pojęta konkurencja jak i rzetelność w handlu. Podobny przedmiot troski to: pielęgnowanie solidarności zawodowej, popieranie interesów członków w dziedzinie gospodarczej, oraz sprawowanie opieki nad zawodowym i moralnym kształceniem uczniów i młodzieży. Kongregacja prowadzi dla potrzeb członków obsługę prawną, prawno podatkową, zapewnia szkolenie osób prowadzących księgowość średnich i małych firm. Oddziały Kongregacji założone są już w: Limanowej, Myślenicach, Proszowicach, Brzesku, Liszkach-Czernichowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Przemyślu, Tarnowie, Mikołowie oraz Bochni.

Uchwałą z 1934 r. przemyscy kupcy uznając położenie Przemyśla na handlowym szlaku bałtycko-czarnomorskim przystąpili do Lwowskiej Kongregacji Kupieckiej tworząc jej oddział, z 7 osobowym Zarządem którego Prezesem był Franciszek Głowacz. Oddział liczył 91 członków aktywnie działających wśród kupiectwa polskiego. Druga wojna światowa przerwała jej działalność na długie lata. W 2002 r., po 63 latach, powołany został oddział Krakowskiej Kongregacji w Przemyślu z 5-cio osobowym składem zarządu, którego Prezesem był Bogusław Nowak. Celem oddziału jest reprezentowanie środowiska kupieckiego w Samorządzie, obrona przed wielkimi sieciami handlowymi, organizacja spotkań informacyjnych, szkoleń, aktywizacja życia towarzyskiego wśród kupców. Za logo przemyskiego oddziału Kongregacji Kupieckiej przyjęto herb ziemi przemyskiej z herbarza Jana Długosza (1460-1480), w którym Ziemia przemyska jako jednostka administracyjna posiada herb w postaci żółtego orła dwugłowego w koronie na czerwonym polu. Świętem całej Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej oraz przedwojennej Lwowskiej Kongregacji Kupieckiej od 1673 r. jest 8 grudnia - dzień Niepokalanie Poczętej Najświętszej Marii Panny. Natomiast uroczystym dniem Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej jest corocznie dzień 10 lipca . W marcu 2008r Krakowska Kongregacja odział terenowy w Przemyślu przekształciła się w PRZEMYSKĄ KONGREGACJĘ KUPIECKĄ członka zbiorowego Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej .Bierzemy udział w szeregu akcji charytatywnych : na rzecz duszpasterstwa głuchoniemych, wspomagamy domy dziecka, działamy na rzecz pomocy ludziom w potrzebie. W dniu 7 sierpnia 2010 roku odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania Sztandaru PKK, poświęcenia dokonał J. E. Ks. Bp. Adam Szal. Rok rocznie organizujemy bale karnawałowe, charytatywne, Turnieje piłkarskich piątek a miesiącu lipcu Wielki Piknik Kupiecki. Sztandarową imprezą jest konkurs Mój Ulubiony Sklep. W 2005 roku Prezes KKK o/t Przemyśl Zbigniew Kurzywilk odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta R.P. Aleksandra Kwaśniewskiego.Za działalność kupiecką styczniu 2011 roku zostaliśmy odznaczeni medalem 600 lecia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, w lutym 2011 roku Prezes PKK Ryszard Miłoszewski odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi, zaś Wiceprezes PKK Ryszard Bukowski Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta R.P. Bronisława Komorowskiego. Szanowni państwo motorem napędowym naszego miasta od setek lat była brać kupiecka. Liczymy że i dziś możemy przyczynić się do jego rozwoju poprzez zachęcanie wszystkich nie tylko do handlowania ale przede wszystkim do inwestowania w naszym mieście. Obecny Zarząd z troską ceni sobie słowa kupca Tadeusza Teodora Skrzypka - "zniknąć musi prywata, osobiste urazy, chorobliwe ambicje jednostek piastujących prezesów, czy w-ce prezesów dla samej osobistej ambicji, dla samego tytułu czy odznaczeń często nie zasłużonych". Wszystko co robimy to praca dla dobra stanu kupieckiego i samorządu. Główne uroczystości X Lecia Kongregacji, jak i wydanie folderu "X Lat Kongregacji Kupieckiej 2002-2012" odbędą się w miesiącu lipcu podczas dużej imprezy plenerowej, na którą już dziś zapraszamy.

ZARZĄD PRZEMYSKIEJ KONGREGACJI KUPIECKIEJ

Nasze Korzenie


POD ŻAGLAMI TRADYCJI

Obok wejścia do KAMIENICY PRZY ULICY GARBARSKIEJ 14 w Krakowie umieszczona jest niewielka metalowa tabliczka. Z uwidocznionego na niej napisu wynika, że w tym miejscu ma swoją siedzibę, zawiązana 25 lutego 1410 roku, Krakowska Kongregacja Kupiecka. Niewiele jest w Polsce związków i stowarzyszeń o tak daleko w przeszłości zakotwiczonym rodowodzie. Godłem Kongregacji jest unoszona przez fale niewielka KOGA z napiętymi od wiatru żaglami, jako symbol wielkości kupiectwa krakowskiego. Powiązane było ono siecią rozległych interesów z dalekim światem. W Krakowie rozcinano flandryjskie sukna, rozkładano na kramach różnoraką drobnicę zwaną potocznie "norymberszczyzną", gromadzono kierowane z zachodnich portów południowe owoce. Ze wschodu przywożono jedwabie, dywany, broń, pachnące korzenie. Na wadze w pobliżu Ratusza ważono wielicką sóL olkuski ołów, węgierską miedź, która przejmowana w tranzycie przez Kraków, płynęła morzem w imponujących ilościach do Flandrii. Była ona głównym celem interesów podwawelskich kupców. W ich handlu obok wosku i skóry znajdowało się także drzewo w tym cis karpacki. Transporty do Krakowa uzupełniały sukno angielskie, wina reńskie, wyroby rzemieślnicze i wreszcie ryby morskie, wśród których królował śledź. Epizodycznie kupcy krakowscy dobijali też do francuskich i hiszpańskich portów, prowadząc handel, bez żadnych pośredników. Fakty te tłumaczą skąd pod Wawelem ten powiew dalekich mórz i oceanów, zakodowany w godle Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Strzegąc dobrej sławy kupiectwa krakowskiego godło umieszczane w oknach wystawowych zakładów handlowych i lokali gastronomicznych, zwraca uwagę klienta, że odwiedzając je spotka się zawsze z uprzejmością, rzetelnością i uczciwością kupiecką.


Historia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Krakowska Kongregacja Kupiecka Stołecznego, Królewskiego Miasta Krakowa założona została w 1410 roku, za panowania króla Władysława Jagiełły.

Na podstawie zapisu w najstarszej Consularia Cracoviensia1 (rok 1410, tom I, str. 361) przyjęto datę 25 luty 1410 r. jako czas narodzin Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

Od najwcześniejszych lat jej działalność i kompetencje wyznaczane są słowami roty prastarej przysięgi, królewskimi przywilejami, późniejszymi uchwałami i rozporządzeniami.Niewiele jest w Polsce związków i stowarzyszeń o tak bogatym rodowodzie. Kongregacja trwała przez wieki, chlubiąc się nazwiskami słynnych krakowskich kupców i restauratorów. Oni to nadali kształty śródmiejskim kamienicom i pałacom, rozwijali samorządowe instytucje, wywierali wpływ na rozwój gospodarczy kraju. O ile uboższe byłyby tradycje i zwyczaje starego Krakowa, a także wiedza naszych przodków o dalekim świecie, gdyby zabrakło tutaj tak silnego i poręcznego elementu jakim byli podejmujący dalekie wyprawy kupcy, czy prowadzący handel w mieście kramarze, karczmarze, prasołowie i wielu innych. Kongregacja trwała przez wieki - także w czasie rozbiorów, będąc samorządową organizacją zawodową, opowiadającą się m.in. za swobodą handlu, za wolną konkurencja i przez to służącą społecznemu dobru.

Krakowska Kongregacja Kupiecka weszła już w okres przygotowań do wielkiego jubileuszu 600-lecia działania. Kulminacyjne wydarzenia nastąpią w 2010 roku, ale już dziś zapraszamy wszystkich do współpracy w przygotowaniu tego wielkiego dla środowiska kupieckiego święta.

Zobacz więcej »


Stronę odwiedziło 585 osób.