Dzis jest Wtorek, 25.01.2022 Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
 
Strona główna - aktualności
KRAKOWSKA KONGREGACJA KUPIECKA
ODDZIAŁ TERENOWY W PRZEMYŚLU
37-7-00 Przemyśl, ul. Franciszkańska 3, tel/fax: (016) 675 02 04, kom. 504 116 523
www.kongregacjaprzemyska.com   email: zbikur@o2.pl
Regon: 350663442; NIP: 676-10-07-154
Nr konta bankowego: 2510501546localhost2 6502 3164ING BSK

Przemyśl, dnia 12 czerwca 2006r.


ZAPROSZENIE


Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 22.06.2006 r. o godz. 17.30 w OST "GROMADA"- mała sala konferencyjna /parter/, odbędzie się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków KKK O/T w Przemyślu.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zgromadzenia;
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Uchwalenie porządku obrad;
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków;
 6. Sprawozdanie z działalności Oddziału za okres 2005-2006r-Prezes Oddziału;
 7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania i udzieleniem absolutorium dla Zarządu Oddziału KKK;
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
 10. Sprawozdanie finansowe za okres do 05.2006 r.
 11. Wybór uzupełniający Członka Zarządu;
 12. Wybór uzupełniający Komisji rewizyjnej;
 13. Przedstawienie projektu zmian Statutowych Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej;
 14. Przedstawienie terminu oraz miejsca dorocznego Pikniku Kupieckiego;
 15. Wybór Komitetu organizacyjnego Pikniku Kupieckiego;
 16. Przedstawienie schematu organizacyjnego II święta Miodu Przemyśl 2006;
 17. Sprawy bieżące, dyskusja;
 18. Wolne wnioski;
 19. Zakończenie obrad.
Prezes
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
Oddział Terenowy w Przemyalu


Powrót do strony głównej


Stronę odwiedziło 626 osób.