Dzis jest Wtorek, 25.01.2022 Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
 
Strona główna - aktualności

WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ - WSPÓLNA DROGA - WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ

W imieniu zespołu inicjatywnego mam zaszczyt przedstawić Państwu wspaniałš naszym zdaniem propozycję na organizację imprezy kulturalno-turystycznej o zasięgu międzynarodowym. Wstępnš prezentację imprezy, ramowy program i schemat organizacyjny przedstawiamy w dalszej częœci niniejszego pisma.

Przesłanie
Podstawowym przesłaniem imprezy jest europejska promocja miast, regionów, bioršcych udział w przedsięwzięciu.

Myśl przewodnia Projektu
WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ - WSPÓLNA DROGA - WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ

Temat podstawowy
Celem projektu jest wzmocnienie poczucia europejskiej jedności uczestniczących regionów a jednocześnie podkreślenie ich odmienności i wyjątkowości zwłaszcza w sferze tradycji i kultury.
Wykreowanie znaczenia szlaku komunikacyjnego /A-4/- jako alternatywy dla pozostałych połączeń europejskich – jako pasa o podwyższonej aktywności społeczno-gospodarczej. Identyfikacja potrzeb i zamierzeń inwestycyjnych - wykreowanie europejskich, krajowych i regionalnych biegunów wzrostu. Rozwój komunikacji i budowa informacyjnej bazy danych dla rozwoju współpracy pomiędzy regionami i miastami.
poprzez:
Odrodzenie i reaktywowanie historycznego szlaku handlowego biegnącego z zachodu na wschód, który w latach swojej świetności przysparzał wielkich dochodów wędrującym kupcom i rodom mieszczańskim wielu miast. Ten historyczny szlak wiódł z Niemiec poprzez Śląsk, Małopolskę nad Morze Czarne.

Organizatorzy
Komitet Organizacyjny w skład którego wchodzą przedstawiciele: samorządów miast, regionów uczestniczących, stowarzyszeń kulturalnych, naukowych, gospodarczych, placówek oświaty, kultury, sportu, lokalnych organizacji turystycznych i inni.

Budżet imprezy
  1. budżet lokalny: samorząd miejski, powiatowy, sponsorzy strategiczni, media, podmioty gospodarcze i inni,
  2. budżet regionalny: urząd marszałkowski, sponsorzy strategiczni, media, podmioty gospodarcze, regionalne organizacje turystyczne, agencje gospodarcze, regionalne izby przemysłowo-handlowe i inni,
  3. dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - współpraca międzyregionalna, z budżetu instytucji centralnych, fundacji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym i inni
Ramy organizacyjne
  1. Proponowane miasta partnerskie: Norymberga, Lipsk, Drezno, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Tarnów, Dębica, Rzeszów, Krosno, Łańcut, Przeworsk, Jarosław, Przemyśl, Lwów, Odessa - oczywiście możliwe inne propozycje.
  2. Termin imprezy: corocznie od maja do października każda impreza miejska powinna trwać 3 - 4 dni, w kolejne weekendy.
  3. Trasa imprezy "NA KUPIECKIM SZLAKU" impreza (jarmark) odbywający się kolejno w każdym z miast partnerskich na szlaku od Norymbergii do Odessy przez Polskę południową, coroczna impreza, której program rozpoczynać się będzie raz w Norymberdze, zaś w roku kolejnym w Odessie.
  4. W każdym kolejnym mieście uczestniczą wystawcy tylko z miast partnerskich promując dorobek wielu środowisk związanych z danym miastem i regionem
  5. Charakter wystaw: propozycje gospodarczo - kulturalno - turystyczne przedstawiane firmom i mieszkańcom..
  6. W ramach imprezy planowane są konferencje naukowe, gospodarcze, panele, seminaria, itp.
  7. Prace badawcze i studyjne w celu opracowania strategii rozwoju gospodarczo- przestrzennego (opracowanie strategii krótko, średnio i długoterminowych)
Do tej pory swój akces zgłosiły (podejmując stosowną uchwałę) Rady Miast: Przemyśla, Jarosławia, Przeworska, Krosna, Dębicy, Tarnowa, Krakowa, Wrocławia. Oprócz tego na etapie podejmowania decyzji są: Katowice, Opole, Rzeszów.

Obecnie jesteśmy w trakcie rozmów z samorządami województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, które wyrażają bardzo duże zainteresowanie.

W załączeniu przesyłamy projekt programu "NA KUPIECKIM SZLAKU", kopię uchwały Rady Miasta Jarosławia w sprawie współpracy miast w zakresie promocji, kultury i turystyki.

Z wyrazami szacunku

Krystyna i Zbigniew Możdżeń
autorzy projektu
Marian Janusz
Przewodniczący
Rady Miasta Jarosławia

Stronę odwiedziło 645 osób.