Dzis jest Wtorek, 25.01.2022 Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
 
Strona główna - aktualności

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

ZAPROSZENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 11.05.2005 r, o godzinie 17.00 w Kawiarni "Pod Arkadami" ul Rynek 5 w Przemyślu, odbędzie się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków KKK O/T w Przemyślu.

PORZąDEK OBRAD:
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków;
 5. Sprawozdanie z działalności Oddziału za okres 2002-2005r-Prezes Oddziału.
 6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania i udzieleniem absolutorium dla Zarządu Oddziału KKK;
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 9. Przedstawienie kandydatur na Prezesa oddziału;
 10. Wybór Prezesa Oddziału;
 11. Przedstawienie kandydatur na członków Zarządu (wybory 4 członków Zarządu)
 12. Wybór Członków Zarządu.
 13. Przedstawienie krótkiego zarysu planu działalności Prezesa Oddziału na kolejne lata ze szczególnym zwróceniem uwagi na sprawy najpilniejsze.
 14. Informacja o terminach Organizowanych Imprez przez Oddział KKK oraz o terminach współorganizowanych Imprez .
 15. Sprawy bieżące.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Ze względu na ważność Zebrania oraz omawianych tematów proszę o obecność i punktualność


Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
Oddział Terenowy w Przemyślu

Zbigniew Kurzywilk


Stronę odwiedziło 705 osób.