Dzis jest Środa, 19.01.2022 Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
 
Strona główna - aktualności

List do Wojewody Podkarpackiego

Szanowny Panie

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Oddział Terenowy w Przemyślu wyrażają wielki niepokój, w związku z nie umieszczeniem przejścia granicznego w Medyce na liście przejść granicznych, na których po 1 maja 2004 r. Będą mogły być dokonywane odprawy fitosanitarne i weterynaryjne.

Likwidacja możliwości dokonywania tego rodzaju odpraw, na leżącym najbliżej Przemyśla przejściu granicznym z Ukrainą, doprowadzi w sposób nieuchronny do dalszej degradacji miasta i regionu.

Konsekwencją wprowadzenia planowanych zmian będzie bez wątpienia konieczność likwidacji szeregu lokalnych firm spedycyjnych i transportowych, zmniejszenie się ruchu granicznego na tym przejściu i tym samym likwidacja przedsiębiorstw obsługujących pośrednio i bezpośrednio przejście graniczne w Medyce, wymuszona zostanie likwidacja stanowisk związanych z obsługa tych odpraw. Decyzje te wpłyną również ujemnie na rozwój kontaktów handlowych przedsiębiorców i producentów z Naszego regionu z odbiorcami z Ukrainy.

Doprowadzi to w sposób w sposób bezpośredni do dalszego wzrostu bezrobocia, zahamowania rozwoju gospodarczego miasta i regionu oraz postępującego ubożenia ludności.

Na wdrażanie w życiu takich nierozważnych i brzemiennych w skutkach dla lokalnego środowiska decyzji nie możemy się zgodzić.

Dlatego też, zwracamy się o podjęcie energicznych, jednoznacznych, pozostających w Pana gestii działań zmierzających do wstrzymania likwidacji odpraw fitosanitarnych i weterynaryjnych na przejściu granicznym w Medyce.

Ufamy, że deklarowana determinacja wszystkich lokalnych organów władzy rządowej i samorządowej w podejmowaniu działań na rzecz zahamowania dalszego wzrostu bezrobocia i sprzyjanie inicjatywom powodującym szybki rozwój gospodarczy w Naszym regionie, spowoduje wymuszenie zmiany decyzji w poruszonym wyżej zakresie.

Z poważaniem
Za Zarząd
Zbigniew Kurzywilk
Prezes

Stronę odwiedziło 5694 osób.