Dzis jest Wtorek, 25.01.2022 Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
 
Strona główna - aktualno¶ci

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozd. KKK - 16.04

Rada KKK zaprasza do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2005r. (sobota), termin I - godz. 17.00, termin II – godz. 17.30 w Krakowie, ul. Wrocławska 37a (Instytut Obróbki Skrawaniem).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Wystąpienie zaproszonych go¶ci.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie z działalno¶ci Rady KKK.
8. Sprawozdanie Prezydium Rady KKK.
9. Zatwierdzenie rocznego bilansu za 2004 rok.
10.Sprawozdanie Koleżeńskiego Sadu Kupieckiego KKK.
11.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie KKK i Regulaminach ciał statutowych KKK
13.Wystąpienie przedstawicieli Oddziałów Terenowych.
14.Dyskusja.
15.Zatwierdzenie sprawozdań i wnioski o udzielenie absolutorium.
16.Ocena pracy Prezesa i Rady KKK, ewentualne zmiany tych organów.
17.Podjęcie uchwał.
18.Wolne wnioski.
19.Zakończenie obrad.

Wiesław Jopek
Prezes
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
Stronę odwiedziło 686 osób.