Dzis jest Wtorek, 25.01.2022 Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
 
Strona główna - aktualności

Przemyśl, 14.06.2021 r.Zaproszenie na WALNE ZGROMADZENIE Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej.


Zarząd Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej w Przemyślu zaprasza niniejszym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym - PKK które odbędzie się 30 czerwca 2021 r. (środa) godz. 17.45 w biurze PKK ul. Kościuszki 7.

W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu o godz. 18.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad i ustalenie trybu głosowania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków [2 komisje razem]
 5. Uchwalenie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie z działalności PKK za 2020 rok. V-ce Prezes M. Dębicki.
 7. Sprawozdanie finansowe -bilans PKK za 2020 r. Skarbnik Z. Sura.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej -udzielenie lub nie absolutorium dla Zarządu PKK i Komisji Rewizyjnej.
 9. Lipiec 2022 r. Uroczyste Obchody 20 Lat Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej w powojennym Przemyślu - propozycje.
 10. Dyskusja programowa [plan na 2021 r.]
 11. Podjęcie Uchwał i wniosków.
 12. Wolne wnioski-dyskusja.
 13. Zakończenie Obrad.

Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie, i przestrzeganie minimum sanitarnego tj: maseczki zakrywające usta i nos, odległość 1,5 m.

Prezes PKK Ryszard Miłoszewski Tel: 609440774


Członkowie Kongregacji biorą udział w WZCz. Zgodnie ze statutem PKK §16 pkt 3 b, §26 pkt 2.
Warunkiem uczestnictwa w WZCz. jest opłacenie składek członkowskich, w tym uregulowanie zaległości składkowych na dzień 30.06.2016 r.Za Zarząd PKK
Prezes PKK Ryszard Miłoszewski

Stronę odwiedziło 699 osób.