Dzis jest Wtorek, 25.01.2022 Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
 
Strona główna - aktualności

Walne Zgromadzenie Członków (Sprawozdawczo-Wyborcze) środa 24 czerwca 2020 r. biuro Kongregacji godz. 17:15Przemyśl 05.06.2020


SZ.P......................................................


Zaproszenie na WALNE ZGROMADZENIE Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej.

Zarząd Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej w Przemyślu zaprasza niniejszym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM PKK, które odbędzie się 24 czerwca 2020 r. (środa) godz. 17.15 w biurze PKK ul. Kościuszki 7.

W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu o godz. 17.30.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
  lub 2 Komisje połączone razem.
 6. Uchwalenie porządku obrad.
 7. Sprawozdanie z działalności PKK za 2019 r.
  M. Dębicki
 8. Sprawozdanie finansowe - bilans PKK za 2019 r.
  Z. Sura
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej-udzielenie lub nie absolutorium dla Zarządu PKK i Komisji Rewizyjnej.
 10. Uchwała WZC Zmiany w Statucie PKK [załącznik]
 11. Uchwała WZC o ilości Zarządu.
 12. Dyskusja programowa [plan na 2020].
 13. Wybór Prezesa PKK.
 14. Wybór członków Zarządu PKK.
 15. Wybór Komisji Rewizyjnej PKK.
 16. Wolne wnioski.
 17. Dyskusja.
 18. Podjęcie Uchwał i wniosków.
 19. Zakończenie Obrad.

Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.


Członkowie Kongregacji biorą udział w WZCz. zgodnie ze statutem PKK & 16 pkt 3 b. Warunkiem uczestnictwa w WZCz. jest opłacenie składek członkowskich, w tym uregulowanie zaległości składkowych na dzień 30 06 2016.


Za Zarząd PKK
Prezes PKK Ryszard Miłoszewski


Załacznik:
Statut po zmianach - WZCzł 19.06.2019 KRS

Stronę odwiedziło 680 osób.