Dzis jest Środa, 19.01.2022 Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
 
Strona główna - aktualności

Nowe władze KKK w komplecieW czwartek 16 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej wybranej na Walnym Zgromadzeniu KKK w dniu 6 maja br. Walne Zgromadzenie wybrało prezesem Wiesława Jopka. Wybrano też członków Rady KKK oraz członków Komisji Rewizyjnej i Kupieckiego Sądu Koleżeńskiego.

W skład Rady KKK weszli:


Baranek Bogdan
Bieda Krzysztof
Bujakowski Jerzy
Englert Artur
Gawrysiak Zygrfryd Roman
Goraj Piotr
Gowin Lucyna
Henzel Michał
Janda Jerzy
Kosowski Grzegorz
Michalak Dariusz
Michura Grażyna
Mielnicki Grzegorz
Pieróg Bernard
Witecki Tadeusz

Do Komisji Rewizyjnej KKK wybrano:


Adamek Baran Annę
Krawczyka Marka
Nizińską Danutę
Postawę Zofię
Trzycińskiego Ryszarda
Udzielę Adama
Wilka Marka

W Koleżeńskim Sądzie Kupieckim KKK będą pracować:


Dzięgiel Izabella
Łuszczek Anna
Mikus Jerzy
Pacewicz Pyrek Katarzyna
Sobczak Czesław
Tąta Wiesława
Truty Józefa

Pierwsze posiedzenie Rady KKK dokonało wyboru sekretarza i zastępcy. Sekretarzem został Roman Zygfryd Gawrysiak. jego zastępcą Lucyna Gowin.
Ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna. Przewodniczącym został Adam Udziela, jego zastępcą Danuta Nizińska,a sekretarzem Anna Adamek-Baran.
Na czele Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego stać będzie Józefa Truty, wiceprzewodniczącym został Jerzy Mikus.

Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w głosowaniu personalnym zaakceptowała propozycję prezesa Wiesława Jopka, by jego zastępcami zostali: Zbigniew Burdak, Jacek Fortuna, Jerzy Kotala i Leszek Lejkowski.

Stronę odwiedziło 5760 osób.