Dzis jest Poniedziałek, 17.01.2022 Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
 
Strona główna - aktualności

Przemyśl 08.06.2017

Zaproszenie na WALNE ZGROMADZENIE Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej.


Zarząd Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej w Przemyślu zaprasza niniejszym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym - PKK które odbędzie się 28 czerwca 2017 r. (środa) godz. 17:45. w biurze PKK ul. Kościuszki 7

W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu o godz. 18.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta
 3. Przyjęcie porządku obrad i ustalenie trybu głosowania
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Uchwalenie porządku obrad
 7. Sprawozdanie z działalności PKK za 2016 r.
 8. Sprawozdanie finansowe- bilans PKK za 2016 r.
 9. 7 A Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2016 r.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej-udzielenie lub nie absolutorium dla Zarządu PKK , Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej
 11. Dyskusja programowa (plan na 2017)
 12. Impreza sztandarowa PKK DZIEŃ DZIECKA dla DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 13. Podjęcie Uchwał i wniosków
 14. Wolne wnioski-dyskusja
 15. Zakończenie Obrad

Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.

Prezes PKK Ryszard Miłoszewski Tel: 609440774


Członkowie Kongregacji biorą udział w WZCz. Zgodnie ze statutem PKK & 16 pkt 3 b, & 26 pkt 2
Warunkiem uczestnictwa w WZCz. Jest opłacenie składek członkowskich, w tym uregulowanie zaległości składkowych na dzień 30 06 2016.Za Zarząd PKK
Prezes PKK Ryszard Miłoszewski

Stronę odwiedziło 5278 osób.