Dzis jest Wtorek, 25.01.2022 Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
 
Strona główna - aktualności

Zaproszenie na WALNE ZGROMADZENIE Przemyskiej Kongregacji KupieckiejZarząd Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej w Przemyślu zaprasza niniejszym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym PKK, które odbędzie się 6 lipca 2016 r. [środa] godz. 17:45 w biurze PKK ul. Kościuszki 7
W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu o godz. 18:00.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie Zgromadzenia
 • Wybór Przewodniczącego zebrania
 • Przyjęcie porządku obrad
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 • Uchwalenie porządku obrad
 • Sprawozdanie z działalności PKK za 2015r
 • Sprawozdanie finansowe-bilans PKK za 2015r
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej-udzielenie lub nie absolutorium dla Zarządu PKK , Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej
 • Dyskusja programowa [plan na 2016]
 • Wybór Prezesa PKK
 • Wybór członków Zarządu PKK
 • Wybór Komisji Rewizyjnej PKK
 • Wybór Sądu Koleżeńskiego
 • Podjęcie Uchwał i wniosków
 • Wolne wnioski-dyskusja
 • Zakończenie Obrad

Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.

Członkowie Kongregacji biorą udział w WZCz. Zgodnie ze statutem PKK & 16 pkt 3 b, & 26 pkt 2
Warunkiem uczestnictwa w WZCz. Jest opłacenie składek członkowskich, w tym uregulowanie zaległości składkowych na dzień 30 06 2016.Za Zarząd PKK

Stronę odwiedziło 634 osób.