Dzis jest Wtorek, 25.01.2022 Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
 
Strona główna - aktualności
TAX FREE niejasności?

Zarząd Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej po zapoznaniu się z pismem wystosowanym do przedsiębiorców naszej ziemi, od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu z dnia 4 grudnia 2015. Podjął decyzję, iż nie może pozostać bierny na treść owego pisma.

I musi interweniować w sprawie przedsiębiorców, którzy to zgłaszali nam niejasność owego pisma i widmo utraty dochodu, miejsc pracy, nie rzadko rodzinnych wieloletnich przedsięwzięć.

Reasumując powyższe pismo dotyczy stosowania szczególnej procedury rozliczania podatku od towarów i usług - TAX. Z naszego punktu widzenia procedury zawarte w piśmie są krzywdzące i nie jasne dla kupców, przytaczamy zawarte w piśmie zasady:

"Uregulowania prawne zawarte w rozdziale 6 dział XII Procedury szczególne ustawy o podatku od towarów i usług wskazują, że procedura TAX FREE może być stosowana jedynie w przypadku obrotu detalicznego".

"Sprzedawca winien zwrócić szczególną uwagę czy ilość, a w niektórych wypadkach rodzaj, sprzedawanych towarów nie świadczy o ich przeznaczeniu handlowym".

"Sprzedawca winien zwrócić szczególną uwagę czy częstotliwość dokonywania zakupów przez podróżnego nie świadczy o handlowym przeznaczeniu zakupionych towarów".

"Szczególna procedura TAX FREE nie może być stosowana bez każdorazowej oceny przez sprzedawcę charakteru realizowanej transakcji, w tym w szczególności ilości (częstotliwości sprzedawanych towarów danemu nabywcy)".

Jak sami Państwo zauważacie w dalszej treści pisma istotne dla rozpoznania charakteru transakcji są kryteria określone w przepisach celnych, nie powołane przecież w ustawie o podatku od towarów i usług. Ponadto wydaje nam się, że przerzucanie ciężaru rozpoznania charakteru transakcji z organów celnych na sprzedawcę nie znajduje umocowania w prawodawstwie.
Zastanawiające jest również jak sprzedawca ma ustalić miejsce zamieszkania nabywcy, w przypadku gdy ten okazuje sprzedawcy jedynie paszport, w którym przecież nigdy nie są zamieszczane dane umożliwiające identyfikację faktycznego miejsca zamieszkania.
Uważamy, że procedury te mogą doprowadzić do odpływu klientów z za wschodniej granicy do krajów sąsiednich jak Słowacja, Rumunia, Węgry, jeżeli ciężar oceny klienta w kategoriach czy jest to klient detaliczny czy hurtowy pozostanie w rękach sprzedawcy.

Swoimi obawami podzieliliśmy się z Naczelnikiem US w Przemyślu i oczekujemy spotkania na którym będziemy mogli rozwiać nasze wątpliwości.

Wystosowaliśmy również pisma informujące o naszych działaniach do parlamentarzystów, ziemi przemyskiej jak i prezydenta miasta Przemyśla o opinię i informację o podjętych działaniach z ich strony w ramach wyżej wymienionego pisma.Z kupieckim Pozdrowieniem
Zarząd PKK


Treść
Maciej Dębicki

Stronę odwiedziło 618 osób.