Dzis jest Środa, 19.01.2022 Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
 
Strona główna - aktualności

Spotkanie Wielkanocne KUPCA - HANDLOWCA - SENIORA
- podsumowanie


Po raz pierwszy 30 kwietnia 2015 r. odbyło się Spotkanie Wielkanocne Kupca Handlowca- Seniora, zorganizowane dla kilkudziesięciu osób na terenie Domku Ogrodnika. Spotkanie otworzył i powitał zaproszonych gości prezes PKK Ryszard Miłoszewski organizator spotkania, razem ze współorganizatorem p. Wiesławą Januszczak dyr. Centrum Edukacyjnego BAZA.

Witam wszystkich, a w szczególności Ks. Prałata St. Krzywińskiego, duchowego opiekuna Kongregacji. Witam Z-cę Prezydenta Miasta p. Janusza Hamryszczaka , witam przewodniczącego RM Przemyśla p. Władysława Bukowskiego, witam gospodarza obiektu Centrum Edukacji BAZA p. Wiesławę Januszczak, członka Kongregacji, która nas tutaj gości i zaprasza w przyszłym roku. Witam pozostałych gości p. Janusza Szabagę ostatniego dyr. Prywatnego Zrzeszenia Handlu i Usług, i najserdeczniej witam miłych gości wspaniałych handlowców i przedsiębiorców [niektórzy są już na zasłużonej emeryturze] większość z was spędziła kawał swego życia stojąc za ladą wykonując trudny zawód kupca -handlowca-sprzedawcy.

Spotkania takie będziemy organizować co roku aby seniorzy kupiectwa i handlu mogli się spotkać i aby nie czuli się zapomniani. Liczymy na pomoc w organizacji tego typu spotkań w przyszłym roku od władz miasta Przemyśla. Witam lokalne media, patronów medialnych: Gazetę Przemyską i PTVK- TOYA oraz dzieci i młodzież z przedszkola KRAINA ODKRYWCÓW i niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum im. HELENY MODŻEJEWSKIEJ , wraz z opiekunami i wychowawcami. Proszę Ks. Prałata o poświęcenie stołu i modlitwę. Zapalenie Świecy Wielkanocnej.

Honory gospodarza domu podczas dzielenia się jajkiem pełnili : Z-ca Prezydenta p. Janusz Hamryszczak, Przewodniczący RM p. Władysław Bukowski i p. Dyr. Wiesława Januszczak, po wspólnej modlitwie i życzeniach Wielkanocnych, głos zabrał Z-ca Prezydenta p. Janusz Hamryszczak życząc wszystkim Kupcom-Seniorom wszystkiego najlepszego, deklarując w przyszłości pomoc przy kolejnym spotkaniu. Następnie zabrał głos Honorowy patron Spotkania przewodniczący RM p. Władysław Bukowski składając wszystkim serdeczne życzenia wielkanocne, proponując aby takie spotkania odbywały się częściej. W imieniu zaproszonych Kupców Seniorów głos zabrał p. Janusz Szabaga ostatni dyrektor Przemyskiego Zrzeszenia Handlu i Usług.

Po przemówieniach wszyscy zasiedli do suto zastawionych stołów rozpoczynając żurkiem wielkanocnym.


Występ dzieci: WSPOLNIE ODŚPIEWANA PIEŚŃ "Otrzyjcie już łzy płaczące"

Na zakończenie Spotkania wszyscy zaproszeni zostali obdarowani drobnymi prezentami od dzieci, PKK i od Rady Miasta .Opracowali W.Januszczak i R. Miłoszewski

Stronę odwiedziło 5678 osób.