Dzis jest Środa, 19.01.2022 Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
 
Strona główna - aktualności

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie PKK.Przemyśl 28.04.2014 rok


SZ. Kupiec..............................................Zaproszenie na WALNE ZGROMADZENIE Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej.
X LAT KONGRGACJI KUPIECKIEJ w PRZEMYŚLU 2002-2012

Zarząd Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej w Przemyślu zaprasza niniejszym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym PKK które odbędzie się 14 maja 2014 r.[środa] godz. 17.45.w biurze Kongregacji ul. Kościuszki 7

W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu o godz. 18:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Uchwalenie porządku obrad i ustalenie trybu głosowania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie z działalności PKK za 2013 r.
 7. Sprawozdanie Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego za 2013 r.
 8. Sprawozdanie finansowe-bilans PKK za 2013 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej-udzielenie lub nie absolutorium dla Zarządu PKK.
 10. Absolutorium dla Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 11. Prośba o włączenie się członków PKK w organizacje dnia dziecka Dzieci niepełnosprawnych 1 06 2014 r.
 12. Prośba o włączenie się członków PKK w organizację Pikniku Kupieckiego 28 06 2014 r. na terenie Hotelu Accademia od godz. 18:00 do .....
 13. Dyskusja programowa (plan na 2014r).
 14. Podjęcie Uchwał i wniosków.
 15. Wolne wnioski-dyskusja, ciastko, kawa, lampka wina.
 16. Zakończenie Obrad.

Prosimy o punktualne przybycie.

Za Zarząd PKK
Prezes Ryszard Miłoszewski

Stronę odwiedziło 5810 osób.