Dzis jest Poniedziałek, 17.01.2022 Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
 
Strona główna - aktualności

Walne Zgromadzenie Członków PKK


Przemyśl 28 04 2013 r.

SZ. Kupiec .......................................

Zaproszenie na WALNE ZGROMADZENIE Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej


X LAT KONGRGACJI KUPIECKIEJ w PRZEMYŚLU 2002-2012


Zarząd Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej w Przemyślu zaprasza niniejszym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym PKK które odbędzie się 14 maja [wtorek] godz. 17.45. w biurze Kongregacji ul. Kościuszki 7.

W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu o godz. 18:00.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania
 3. Uchwalenie porządku obrad i ustalenie trybu głosowania
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Sprawozdanie z działalności PKK za 2012 r.
 7. Sprawozdanie Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego za 2012 r.
 8. Sprawozdanie finansowe-bilans PKK za 2012 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej-udzielenie lub nie absolutorium dla Zarządu PKK
 10. Nadanie godności Członka Honorowego PKK dla : p. Ryszarda Puchyra
 11. Wręczenie nowym członkom PKK Aktu Nadania [uroczyste przyjęcie do PKK, kol. WITOLD KUSZYK i ANDRZEJ PATRZYK
 12. Dyskusja programowa [plan na 2013r]
 13. Podjęcie Uchwał i wniosków
 14. Wolne wnioski-dyskusja, ciastko, kawa, lampka wina
 15. Zakończenie Obrad

Prosimy o punktualne przybycie.

Za Zarząd PKK Prezes Ryszard Miłoszewski
Stronę odwiedziło 5380 osób.