Dzis jest Poniedziałek, 17.01.2022 Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
 
Strona główna - aktualności

Połączone posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Budżetu i Finansów 29.10.2012 r.


29.10.2012 r. o godz. 17 00 odbyło się połączone spotkanie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki Miejskiej pod przewodnictwem : Kazimierza Widaja [KBF] i Jerzego Golca [KGM] w sprawie zbycia lokali użytkowych. Gościem posiedzenia Komisji był z-ca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder.

Najemców [użytkowników] lokali reprezentowali: Wojciech Pieprzny, Jan Sawicki, Wacław Smuk ze Stowarzyszenia Mieszkańców Przemyśla.
Przemyską Kongregację Kupiecką reprezentowali: Wojciech Szczepanik i Ryszard Miłoszewski.

Na spotkaniu omówione zostały zasady na jakich MIASTO mogło by zbywać lokale użytkowe.
Zasadnicze propozycje MIASTA: kupuje najemca [jeśli chce], za cenę rynkową wycenia rzeczoznawca wskazany przez MIASTO, koszt około 500 zł. płaci najemca, prawdopodobne wyłączenie ze sprzedaży lokali w budynkach gdzie MIASTO ma 100% własności oraz budynków ze ścisłego centrum miasta [strefa O], brak bonifikat i obniżek od wyceny rzeczoznawcy [możliwe tylko 10 % obniżki za lokale w budynkach wpisanych do rejestru zabytków. Bardzo niejasna jest sprawa wyceny lokali przez rzeczoznawców. Zdecydowana większość lokali jest w bardzo złym stanie technicznym, wymaga dużego dofinansowania , dlatego najemcy liczą na niską cenę. Sporną sprawą jest wartość lokali sklepowych znajdujących się w oficynach i korytarzach z brakiem bezpośredniego wejścia od ulicy powinny być one znacznie tańsze. Z-ca Prezydenta Miasta Grzegorz Hayder zobowiązał się do przedstawienia szczegółowej propozycji zbycia lokali użytkowych w terminie 2-uch tygodni i przekazanie ich zainteresowanym stowarzyszeniom.

Opracował RM

Stronę odwiedziło 5375 osób.