Dzis jest Poniedziałek, 17.01.2022 Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
 
Strona główna - aktualności

Walne Zgromadzenie Członków KKK O/T w Przemyślu

ZAPROSZENIE
Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 09.12.2004 r. (czwartek), o godzinie 17.00 w Restauracji "Pod Arkadami" - Rynek, odbędzie się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków KKK O/T w Przemyślu.

PORZąDEK OBRAD:
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Omówienie spraw dotyczących zmian w Statucie KKK.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Członków z grudnia 2005 na miesiąc maj 2005 r.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Ocena pracy Zarządu Oddziału KKK i przedstawienie sprawozdania za rok 2004.
 8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania za rok 2004.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 11. Przedstawienie zadań programowych na rok 2005.
 12. Wybory uzupełniające do Zarządu.
 13. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.
 14. Podjęcie uchwały o terminie i corocznej organizacji Opłatka Kupieckiego oraz Pikniku w 2005 r.
 15. Ustalenie komitetu organizacyjnego - Opłatka Kupieckiego i Pikniku w 2005 r.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.
Ze względu na ważność omawianych tematów proszę o obecność i punktualność.
Zbigniew Kurzywilk

Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
Oddział Terenowy w Przemyślu.

Stronę odwiedziło 5338 osób.