Dzis jest Wtorek, 25.01.2022 Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
 
Strona główna - aktualności

Zaproszenie na WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej.

X LAT KONGRGACJI KUPIECKIEJ w PRZEMYŚLU 2002-2012


Zarząd Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej w Przemyślu zaprasza niniejszym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym PKK które odbędzie się 8 maja [wtorek] godz. 17.45.
W biurze PKK ul. Kościuszki 7.
W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu o godz. 18.00.


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania
 3. Uchwalenie porządku obrad i ustalenie trybu głosowania
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków .
 6. Sprawozdanie z działalności PKK za 2011 r.
 7. Sprawozdanie Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego za 2011 r.
 8. Sprawozdanie finansowe-bilans PKK za 2011 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej-udzielenie lub nie absolutorium dla Zarządu PKK
 10. Wybory władz PKK : Prezesa Zarządu PKK, Zarządu PKK, Komisji Rewizyjnej, Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego
 11. Zmiany w Statucie PKK wg załącznika
 12. Przekształcenie PKK w Organizację Pożytku Publicznego
 13. Nadanie godności Członka Honorowego PKK dla : p. Aleksandry Sołga dyr. Szkoły Tańca AZ, Zbigniewa Kurzywilka byłego Prezesa KKK o/t Przemyśl
 14. Wręczenie nowym członkom PKK Aktu Nadania [uroczyste przyjęcie do PKK] : p. Ewa Rabska, p. Wojciech Pieprzny, p. Wacław Smuk, Paweł Wróblewski, p. Marek Rajser, p. Andrzej Pankiewicz
 15. Powołanie KOMITETU obchodów X LECIA Kongregacji Kupieckiej w Przemyślu
 16. Dyskusja programowa [plan na 2012r] .
 17. Podjęcie Uchwał i wniosków .
 18. Wolne wnioski-dyskusja , ciastko, kawa, lampka wina
 19. Zakończenie Obrad .

Prosimy o punktualne przybycie.Za Zarząd PKK
Przemyśl 26 04 2012 r.

Stronę odwiedziło 623 osób.