Dzis jest Poniedziałek, 17.01.2022 Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
 
Strona główna - aktualności

Bezpłatne szkolenie - "Dotacje dla Mikroprzedsiębiorstw"

W związku z uruchomieniem działania 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Przemyślu ma zaszczyt zaprosić na szkolenie "Dotacje dla Mikroprzedsiębiorstw", które odbędzie się w dniu 23 listopada 2004 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Przemyślu.

Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się z kryteriami kwalifikacyjnymi do Działania 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa", a także uczestniczyć w praktycznym warsztacie dotyczącym przygotowywania wniosku oraz studium wykonalności/biznes planu do programu.

Działanie 3.4 - "Mikroprzedsiębiorstwa" adresowane jest do przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 36 miesięcy i zatrudniających do 10 pracowników, lub osób planujących rozpoczęcie działalności. W ramach programu przewidziano dwa typy projektów, tj. dotacje na usługi doradcze oraz dotacje inwestycyjne. Wsparcie w zakresie inwestycji może wynieść 65% kosztów kwalifikowanych projektu, do 50.000 euro.

Wsparcie może być przeznaczone między innymi na nabycie lub wytworzenie środków trwałych (budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparatura, wyposażenie biurowe), nabycie wartości niematerialnych, a także zakup środków transportu (jeżeli przedsiębiorca nie należy do sektora transportowego) Pragnę nadmienić, że udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Formularz zgłoszenia prosimy odesłać faksem lub pocztą do dnia 19.11.2004 na adres Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Rynek 26, tel./fax. (0-16) 678-73-09.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.


Kliknij tutaj aby pobrać formularz zgłoszenia!

Program szkolenia

23 listopad 2004, Urząd Miasta Przemyśla "Dotacje dla Mikroprzedsiębiorstw"

10.00 - 10.15 Wprowadzenie do szkolenia

10.15 - 10.45 Podstawowe informacje o działaniu 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa" w ramach ZPORR:
  • zasady udzielania wsparcia
  • forma i wartość wsparcia
  • typy projektów przewidziane do dofinansowania w ramach działania
10.45 - 11.15 Kryteria kwalifikacyjne w ramach działania 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa" oraz procedura przygotowania dokumentacji (generator wniosków)

11.15 - 11.30 Przerwa - (kawa, herbata)

11.30 - 12.30 Wniosek aplikacyjny - warsztat na temat zasad wypełniania

12.30 - 13.30 Biznes plan / Studium wykonalności - warsztat na temat zasad przygotowania dokumentu

13.30 - 14.00 Podsumowanie, pytania uczestników

Stronę odwiedziło 5407 osób.