Dzis jest Środa, 19.01.2022 Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
 
Strona główna - aktualności

Przemyśl, dnia 19 sierpnia 2011 r
Pan Krzysztof Kwiatkowski - Minister Sprawiedliwości


Przemyska Kongregacja Kupiecka jest członkiem zbiorowym Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.
Jako Kongregacja kontynuujemy stare, dobre tradycje kupieckie, działamy w obronie przemyskich podmiotów gospodarczych oraz staramy się wspierać wszystkie imprezy i przedsięwzięcia kulturalne promujące nasz region na terenie kraju i za granicą.
Wszystko co robimy to praca dla dobra stanu kupieckiego i samorządu.

Szanowny Panie Ministrze. Nasza Kongregacja pozwala sobie zwrócić się do Pana w sprawie, która wywołuje nasz niepokój i zdziwienie. Na podstawie enuncjacji prasowych oraz innych źródeł, których lekceważyć nie sposób, powzięliśmy wiadomość, iż Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach reformy sądownictwa zamierza zlikwidować niektóre sądy gospodarcze, w tym Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Przemyślu. Realizacja takich zamierzeń godziłaby w sposób istotny w interesy przedsiębiorców zrzeszonych i nie zrzeszonych w Kongregacji i utrudniła prowadzenie działalności gospodarczej. Windykacja należności, szczególnie w dobie kryzysu oraz rozwiązywanie innych spraw powierzonych sądom gospodarczym stanowią normalny i nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej.

Nasze obserwacje prowadzą do wniosku, iż tutejszy Sąd Gospodarczy działa szybko, sprawnie, kompetentnie i o ile wiemy również dane statystyczne z jego działalności są zadowalające. Co bardzo ważne Sąd ten jest na miejscu i każdy zainteresowany przedsiębiorca bez straty czasu i kosztów może do Sądu dotrzeć. Proszę sobie wyobrazić, że w wypadku kiedy reforma miałaby zmierzać do powierzenia kompetencji Sądu przemyskiego innemu Sądowi w większym ośrodku miejskim np. w Rzeszowie, to wówczas w większości wypadków przedsiębiorcy i ich pracownicy występujący w charakterze stron i świadków zmuszeni będą do pokonywania ponad 100 kilometrowych odległości.
Nie trzeba wyjaśniać jakie rodziłoby to uciążliwości i koszty, szczególnie dla tych z nas, którzy nie prowadzą działalności w większym rozmiarze.

Panie Ministrze. Przedsiębiorcy z regionu przemyskiego popierają i zawsze popierali opcje polityczne, które dbają o ich interesy i rozwój życia gospodarczego kraju i do takich zaliczają obecnie rządzącą koalicję.
Bez większego ryzyka można stwierdzić, iż to głosy tej grupy społeczno-zawodowej zadecydowały o poprawie wyników wyborczych rządzącej partii, szczególnie na terenie miasta Przemyśla. Bez żadnego ryzyka natomiast stwierdzamy, że wprowadzenie tak niekorzystnej reformy sądowniczej odebrane zostanie jako "krok do tyłu" i zaprzeczenie idei przyjaznego Państwa, a niezadowolenie wyrażone zostanie w czasie i formie prawem demokratycznym przewidzianej.

Panie Ministrze. W Wypadku kiedy wyrażone przez nas obawy są uzasadnione, prosimy o zaniechanie szkodliwych dla naszego środowiska reform.Z wyrazami szacunku
Prezes Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej Ryszard Miłoszewski

Do wiadomości:
  1. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marek Rząsa - Wyb. Marszałka J. Piłsudskiego 4/14, 37-700 Przemyśl
  2. a/a
Stronę odwiedziło 5680 osób.