Dzis jest Środa, 19.01.2022 Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
 
Strona główna - aktualności

BEZPŁATNE SEMINARIUM

Instytucje Otoczenia Biznesu Województwa Podkarpackiego wg rozdzielnika

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że w wyniku podpisania w czerwcu 2001 r. przez Ministra Gospodarki i Marszałka Województwa Podkarpackiego Deklaracji Współpracy na rzecz realizacji przyjętego przez Rząd RP Programu Promocji Jakości, w dniu 30 listopada br. zostanie zorganizowane, finansowane ze środków Ministerstwa Gospodarki, bezpłatne seminarium pn.:

"Rola zarządzania jakością w dostosowaniu przedsiębiorstw do wymogów rynku wewnętrznego Unii Europejskiej"

Jest ono skierowane jest do przedstawicieli firm różnych branż, produkcyjnych i usługowych, niezależnie od ich wielkości i formy własności.

Seminarium odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3A w godz. 10.00-15.00.

Za organizację i przeprowadzenie seminarium odpowiadają - ze strony Ministerstwa Gospodarki - wybrane w drodze postępowania przetargowego Zakłady Badań i Atestacji ZETOM w Katowicach.

Program seminarium obejmuje następujące zagadnienia:
  • Znaczenie systemów zarządzania jakością dla wizerunku konkurencyjności polskich firm na rynku Unii Europejskiej;
  • Przedmiot i zastosowanie serii norm PN-EN-ISO 9000;
  • Struktura i wymagania normy ISO 9001:2000 dotyczącej systemów zarządzania jakością;
  • Zastosowanie normy ISO 9001:2000 w procedurach oceny zgodności wyrobów z wymaganiami Dyrektyw Nowego i/lub Globalnego Podejścia (moduły D,E,H oraz ich odmiany);
  • Przykłady praktycznych rozwiązań
    • projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, praktyczne wskazówki
    • dochodzenie do certyfikatu i korzyści z jego posiadania - prezentacja firmy posiadającej certyfikowany system zarządzania.

Każdy z uczestników seminarium otrzyma materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa.

Zgłoszeń należy dokonać w terminie do 19 listopada br. bezpośrednio do Zakładu Badań i Atestacji ZETOM w Katowicach, fax.: (0-prefix-32) 256-93-05, e-mail: zetom@zetomkatowice.com.pl, z podaniem do wiadomości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, fax. (0-prefix-17) 850-17-41, e-mail: dpr@podkarpackie.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, nazwę, adres i branże firmy oraz nr faxu (e-mail), na który ZBiA ZETOM dokona potwierdzenia uczestnictwa. Ponieważ liczba miejsc na seminarium jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje na temat seminarium można uzyskać również w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, tel. (0-prefix-17) 850-17-45 w. 23 oraz w ZBiA ZETOM Katowice, tel. (0-prefix-32) 256-93-37, 256-92-57.

Stronę odwiedziło 5785 osób.