Dzis jest Poniedziałek, 17.01.2022 Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
 
Strona główna - aktualności

Program
Festynu "Bezpieczne Wakacje" oraz II Przemyskiego Pikniku Organizacji Pozarządowych
3 lipca 2011 r., Zamek Kazimierzowski w Przemyślu


14.00 - 14.15   UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
14.15 - 14.35   Program artystyczny w wykonaniu Nadsańskiego Stowarzyszenia Muzycznego
14.35 - 14.40   Konkurs dla dzieci
14.40 - 14.45   Prezentacja działalności Regionalnej Izby Gospodarczej oraz Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej
14.45 - 14.55   Program artystyczny w wykonaniu zespołu muzycznego ze świetlicy "Wzrastanie"
14.55 - 15.05   Konkurs dla dzieci
15.05 - 15.10   Prezentacja działalności Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów "KLANZA"
15.10 - 15.30   Konkurs o Twierdzy Przemyśl i Szwejku; prezentacja działalności Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka
15.30 - 15.45   Konkurs wiedzy o akcji "Szlachetna Paczka"; prezentacja działalności Stowarzyszenia "Wiosna"
15.45 - 15.50   Konkurs dla dzieci
15.55 - 16.15   Program artystyczny w wykonaniu wychowanków Środowiskowego Domu Samopomocy, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
16.15 - 16.25   Konkurs dla dzieci
16.25 - 16.55   Koncert Archidiecezjalnego Chóru "MAGNIFICAT"
16.55 - 17.30   Występ teatru kukiełkowego, przygotowany przez Oddział Rejonowy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej
17.30 - 17.55   Występ formacji tanecznej A-Z
17.55 - 18.30   Program artystyczny przygotowany przez członków Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowe i Grodzkie w Przemyślu oraz Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie"
18.30 - 18.35   Prezentacja działalności Sportowo-Kulturalnego Klubu Szachowego; podsumowanie wyników zawodów szachowych
18.35 - 18.55   Program artystyczny w wykonaniu członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów; prezentacja działalności Związku
18.55 - 19.00   ZAKOŃCZENIE


IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
 1. Warsztaty Ikonograficzne, od 15.00 do 18.00 - Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej
 2. Warsztaty plastyczne z udziałem studentów Architektury Wnętrz PWSW w Przemyślu
 3. Stoisko profilaktyczne - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom, Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Możliwość indywidualnych spotkań ze specjalistami w zakresie profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, porady lekarskie; projekcja filmu nt. dopalaczy
 4. Badanie poziomu cukru -Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 5. Pokaz pierwszej pomocy - Polski Czerwony Krzyż
 6. Zwiedzanie parku miejskiego z przewodnikiem, godz. 16.00 - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. dr. M. Orłowicza
 7. Pokaz wyrobów rękodzielniczych (bibuła, origami, gips, itp. ) - Oddział Rejonowy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej
 8. Degustacja ziemniaków kupieckich - Przemyska Kongregacja Kupiecka
 9. Pokaz szachów ogrodowych, rozwiązywanie zadań szachowych, symultana szachowa na 10 szachownicach - Sportowo-Kulturalny Klub Szachowy
 10. Przejażdżka kucykiem, dmuchana zjeżdżalnia, wata cukrowa
 11. Zabawy z "Klanzą" - malowanie twarzy
 12. Prezentacja służb mundurowych
Stronę odwiedziło 5263 osób.