Dzis jest Środa, 19.01.2022 Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
 
Strona główna - aktualności

Zaproszenie na WALNE ZGROMADZENIE Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej


Przemyśl 11.04.2011Zarząd Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej w Przemyślu zaprasza niniejszym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym PKK, które odbędzie się 6 maja 2011 roku (piątek) godz. 17:45 w biurze PKK ul. Kościuszki 7.

W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze - odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu o godz. 18:00.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania
 3. Uchwalenie porządku obrad i ustalenia trybu głosowania
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Sprawozdanie z działalności PKK za 2010 r.
 7. Sprawozdanie Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego
 8. Sprawozdanie finansowe-bilans PKK za 2010 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej- udzielenie lub nie absolutorium dla Zarządu PKK ,Komisji Rewizyjnej i Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego
 10. Wybór - uzupełnienie członków do Zarządu PKK
 11. Wybór - uzupełnienie członków do Sądu Koleżeńskiego PKK i Komisji Rewizyjnej
 12. Zmiany w Statucie PKK
 13. Wręczenie nowym członkom PKK aktu Nadania [uroczyste przyjęcie do PKK]: p. Jerzy Mroczka, p. Stanisław Czajka. p. Grzegorz Hasiuk, p. Dariusz Świstak, p. Mieczysław Wawrzkowicz, p. Ryszard Gąska
 14. Nadanie godności Członka Honorowego PKK : Ks. Prałat Stanisław Krzywiński, p. Maria Fuks
 15. Dyskusja programowa [plan na 2011r]
 16. Podjęcie Uchwał i wniosków
 17. Wolne wnioski-dyskusja , ciastko ,kawa, lampka wina
 18. Zakończenie obrad

Prosimy o niezawodne i punktualne przybycie.

Warunkiem uczestniczenia w Zgromadzeniu jest opłacenie składek członkowskich na dzień 31 03 2011 r. płatne w terminie do 6.05.2011 r.Za Zarząd Prezes PKK
Ryszard Miłoszewski

Stronę odwiedziło 5815 osób.