Dzis jest Wtorek, 25.01.2022 Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
 
Strona główna - aktualności
Szanowni Państwo,

Uznając za konieczne zwiększenie roli samorządu województwa w stymulowaniu rozwoju gospodarczego opartego na wiedzy, badaniach naukowych i nowych technologiach, Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję opracowania Regionalnej Strategii Innowacji. Dlatego region nasz przystąpił do konkursu, ogłoszonego przez Komitet Badań Naukowych (obecnie Ministerstwo Nauki i Informatyzacji), na wykonanie projektu celowego dotyczącego Regionalnej Strategii Innowacji.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum. Jego liderem jest Politechnika Rzeszowska, a w skład wchodzą również Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" w Mielcu.

Regionalna Strategia Innowacji znajduje się w ostatniej fazie realizacji. Do chwili obecnej przeprowadzono badania potrzeb przedsiębiorców w zakresie innowacji, podaży innowacji reprezentowanej przez ofertę regionalnego sektora naukowo-badawczego, przeanalizowano infrastrukturę wsparcia innowacji, a także postawy i działania administracji samorządowej i rządowej. Przygotowana jest również "Zintegrowana Analiza Ekonomiczna Gospodarki Województwa Podkarpackiego". Zebrano i wyłoniono projekty pilotażowe. Obecnie trwają prace nad ostateczną wersją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego.

Celem wszystkich zrealizowanych przez nas prac było zidentyfikowanie najbardziej innowacyjnych sektorów podkarpackiej gospodarki, zaprogramowanie działań, które w przyszłości mają służyć podniesieniu konkurencyjności naszego województwa. Działania te nie będą jednak możliwe bez zaangażowania samorządów terytorialnych, firm działających w regionie, a także wyższych uczelni. W tym celu pragniemy spotkać się z Państwem i przedyskutować zapisy zawarte w Regionalnej Strategii Innowacji, przedstawić projekty pilotażowe i korzyści jakie wynikają dla przedsiębiorców, naukowców i administracji publicznej z realizacji strategii.

Seminarium subregionalne w Przemyślu odbędzie się 25 października bieżącego roku o godz. 10:00, w siedzibie Hali Sportowej "Hala" Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 30 (Sala kolumnowa)

W załączeniu przesyłam program seminarium wraz z formularzem zgłoszeniowym, który proszę odesłać na nr faxu 0-16 6787309 w terminie do 19 października br.

Zapraszam Państwa serdecznie. Liczę na Państwa aktywne włączenie się w tworzenie przyszłości naszego regionu.

Pozostaję z wyrazami szacunku
Leszek Deptuła
Marszałek Województwa Podkarpackiego


PODKARPACKIE FORUM INNOWACYJNOŚCI
Ramowy program
Seminarium subregionalne w Przemyślu
Data 25.10.2004
Miejsce Hala Sportowa "Hala" Sp. z o.o.
Przemyśl, ul. Mickiewicza 30
Sala kolumnowa

10:00 - 10:15 Innowacyjna gospodarka - szansą rozwoju województwa podkarpackiego Marszałek Województwa Podkarpackiego lub Pełnomocnik Marszałka ds. RSI.
10:15 - 10:45 Streszczenie prac zrealizowanych w ramach strategii - Bronisław Trala, Włodzimierz Adamski, Monika Szymańska
10:45 - 11:15 Założenia RSI Podkarpackie - prof. L. Woźniak, PRz
11:15 - 11:45 Prezentacja projektów pilotażowych - dr Adrianna Kaszuba-Perz WSIiZ
11:45 - 12:00 Przerwa
12:00 - 12:30 Jakie korzyści przyniesie Regionalna Strategia Innowacji dla przedsiębiorców, naukowców i administracji publicznej - Paweł Wacnik, Centrum Transferu Technologii RARR S.A.
12:30 - 14:20 Dyskusja na temat założeń strategii (krótka informacja na temat zakresu finansowania funduszy strukturalnych, sygnalizacja najważniejszych priorytetów i działań).
14:20 Zakończenie
Stronę odwiedziło 703 osób.