Dzis jest Wtorek, 25.01.2022 Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
 
Strona główna - aktualności

Walne Zgromadzenie PKK 21 maja (piątek) 2010 roku godz. 17:45Przemyśl 10.05.2010 r.

Zaproszenie na WALNE ZGROMADZENIE Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej.

Zarząd Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej w Przemyślu zaprasza niniejszym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym PKK, które odbędzie się 21 maja 2010 roku (piątek) o godz. 17.45. w biurze PKK ul. Kościuszki 7.

W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze- odbędzie się w drugim terminie , w tym samym dniu o godz. 18:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Uchwalenie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie z działalności PKK za 2009r.
 7. Sprawozdanie finansowe-bilans PKK za 2009r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej- udzielenie lub nie absolutorium dla Zarządu PKK , indywidualnie dla każdego członka Zarządu.
 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 10. Przyjęcie rezygnacji członka Zarządu
 11. Wybór - uzupełnienie członków do Zarządu PKK.
 12. Wybór - uzupełnienie członków do Sądu Koleżeńskiego PKK.
 13. Zmiany w Statucie PKK.
 14. Budowa Sztandaru PKK - sprawozdanie Komitetu Budowy Sztandaru.
 15. Dyskusja programowa [plan na 2010r].
 16. Podjęcie Uchwał i wniosków.
 17. Wolne wnioski-dyskusja.
 18. Zakończenie obrad.

Prosimy o niezawodne i punktualne przybycie.Za Zarząd PKK
prezes Ryszard Miłoszewski

Stronę odwiedziło 599 osób.