Dzis jest Środa, 19.01.2022 Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
 
Strona główna - aktualności

Pani Aleksandra Sołga dyr. szkoły tańca A.Z. zgłoszona do IV edycji Przemyślanina Roku
- Prosimy o oddawanie głosów na p. Olę
Aleksandra Sołga

Jest założycielką , dyrektorem i choreografem SZKOŁY TAŃCA "A - Z" działającej od 1994r. oraz fundatorem Przemyskiej Fundacji Rozwoju Tańca (www.az.pu.pl).

Szkoła skupia miłośników tańca. Jej głównym celem jest rozwijanie uzdolnień twórczych, aktywności kulturalnej i artystycznej dzieci i młodzieży szkół Przemyśla oraz powiatu przemyskiego.

Fundacja jednoczy pasjonatów, działaczy społecznych i wolontariuszy, których celem jest wsparcie działalności na rzecz rozwoju utalentowanych dzieci i młodzieży oraz popularyzacji różnorodnych form tanecznych.

Pani A. Sołga to bardzo aktywna animatorka ruchu tanecznego w Przemyślu i regionie; Propagatorka funkcji edukacyjnych i wychowawczych tańca wśród dzieci i młodzieży; Jest mecenasem kultury i sztuki tanecznej. Potrafi też zainspirować działaczy społecznych i uczestników ruchu tanecznego do czynnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym Przemyśla poprzez wspólną organizację turniejów i licznych pokazów tańca. Integruje mieszkańców Przemyśla - sympatyków tańca, poprzez udział w różnorodnych tanecznych imprezach, takich jak np. Bal Karnawałowy '2009, w którym uczestniczyło ok. 160 dorosłych fanów sztuki tanecznej.
Ponadto skutecznie promuje Przemyśl w kraju i poza granicami Polski - szczególnie efektywnie w roku 2009.

Pani Aleksandra Sołga już od 15 lat, rzetelnie i konsekwentnie spełnia wytyczone sobie zadania, kierując się przy tym zasadą - WYCHOWANIE PRZEZ TANIEC. Ukoronowaniem jej działalności są osiągnięcia jej samej oraz tancerzy ze Szkoły Tańca A-Z, otrzymywane, na przestrzeni wielu lat , liczne podziękowania, wyróżnienia i nagrody. Jednakże rok 2009 - rok jubileuszowy XV - lecia Szkoły Tańca A-Z - to rok największych sukcesów : super wyniki w tańcu towarzyskim i w tańcu nowoczesnym oraz sukcesy na niwie organizacyjnej, a także w zakresie promocji miasta Przemyśla. Można śmiało użyć sformułowania "rok sukcesów", bowiem, Pani Sołga realizując plan edukacji tanecznej dzieci i młodzieży Przemyśla stawia na jakość nauczania , systematycznie podnosi poziom taneczny swych podopiecznych.

Efektem tej pracy są:

  • II miejsce i srebrny medal na Mistrzostwach Polski Formacji Tanecznych w październiku 2009 oraz uzyskanie tytułu WICEMISTRZA POLSKI '2009 przez grupę "FORMACJA TANECZNA A-Z" /w tańcu towarzyskim/ ,
  • udział w Mistrzostwach Świata w Bremen /Niemcy/ - 5 grudnia 2009 r.
  • dwa miejsca finałowe / i 2 puchary/ w Wiedniu, w prestiżowym międzynarodowym turnieju Formacji Tanecznych - "Donaupokal" '2009 / grupa starsza Formacji - 4 miejsce, a grupa młodsza - 7 miejsce; w silnej rywalizacji kilkunastu grup z różnych krajów Europy/,
  • I miejsce dla dziewcząt ze Szkoły Tańca A-Z w GRAND PRIX POLSKI '2009 w DANCE 4 FANS /taniec nowoczesny/ w kat. wiek. do 15 lat
  • IV miejsce w GRAND PRIX POLSKI '2009 w kat. pow. 15 lat
  • FORMACJA TANECZNA "A - Z" jest też laureatem Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla w 2009 r.,

Rok 2009 r. to także sukces organizacyjny dla Pani Aleksandry. Wraz z grupą działaczy pasjonatów, których wprowadziła w świat tańca, zorganizowała kolejny już , bo IX międzynarodowy turniej tańca towarzyskiego - tzw. Przemyską Galę Taneczną / na europejskim poziomie / - Uczestniczyło w nim prawie pół tysiąca tancerzy pokazowych i turniejowych ( w różnych klasach tanecznych i kategoriach wiekowych) prezentując wysoki poziom tańca . Wśród nich wiele par z Przemyśla , a konkretnie ze Szkoły Tańca A-Z . One także odniosły sukces; aż 5 par stanęło na podium /zdobywając dwa złote i trzy brązowe medale/, a 10 par znalazło się w 1/2 finale.
Sukcesem tej imprezy jest wielka popularność jaką się cieszy w Przemyślu, o czym świadczy liczny udział publiczności / łącznie ok. 1200 widzów/. Tej rangi impreza "przyciąga" do Przemyśla wiele nowych osób, które zachwyca piękno naszego miasta - to potencjalni turyści.

Pani Aleksandra Sołga w listopadzie 2009, w uznaniu osiągnięć w 15 letniej pracy, została Honorowym Gościem GALICYJSKIEGO SALONU SUKCESU.

Najistotniejsze w jej poczynaniach są:

a) - animacja ruchu tanecznego w mieście i regionie. Pani Sołga żywo uczestniczy w wielu wydarzeniach kulturalnych i sportowych naszego miasta, uświetnia większość miejskich imprez w formie nieodpłatnych pokazów tanecznych o wysokim poziomie artystycznym

b) - aspekt wychowawczy; to , że zapewnia ona rzeszy dzieci i młodzieży, dobrą, kulturalną rozrywkę, wypełnia im wolny czas; umożliwia im realizację swoich zainteresowań oraz rozwój talentu /na co dzień korzysta z tej możliwości ponad 100 tancerzy z różnych grup zespołowych A-Z/;
- spełnia działania antyalkoholowe i antynarkotykowe, wśród dzieci i młodzieży / udział w formie pokazów tanecznych w wielu imprezach charytatywnych , m.in. w Akcji Bezpieczne Wakacje /;
- wprowadza w praktyce zdrowy styl życia w formie zajęć tanecznych;
- uwrażliwia ich na wartości jakie niesie ze sobą taniec i muzyka; uczula swych podopiecznych na drugiego człowieka / młodzi tancerze pod kierunkiem p. Sołgi występują w imprezach na rzecz osób będących w potrzebie; m.in. Koncert pt. Pomóżmy Julii , Koncert dla Maksa /

c) - promocja Przemyśla w regionie, w kraju i poza granicami Polski.

Należy tu wspomnieć o wyjazdach z tancerzami A-Z do europejskich krajów, m.in. do Niemiec , z cyklem pokazów podczas "EUROPAFEST '2009" , na zaproszenie władz partnerskiego miasta Paderborn lub startem w międzynarodowych i krajowych turniejach tanecznych / Węgry, Niemcy , Austria /. Np.: w marcu 2009r. , grupa młodsza Formacji Tanecznej A-Z uczestniczyła w międzynarodowym turnieju ZALA OPEN /Zalaegerszeg/. 5grudnia starsza Formacja startowała jako jedyna grupa taneczna z Polski na Mistrzostwach Świata /Bremen - Niemcy/. Natomiast 19 grudnia w Austrii, brała udział w renomowanym turnieju - "Puchar Dunaju" i kolejnym sukcesem potwierdziła swój wysoki poziom taneczny . Za każdym razem godnie reprezentowała nasz kraj i miasto Przemyśl.

Dzięki Pani Aleksandrze i jej tancerzom Przemyśl jest już dobrze znany na mapie tanecznej Polski i Europy.

Stronę odwiedziło 5657 osób.