Dzis jest Wtorek, 25.01.2022 Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
 
Strona główna - aktualności

Zaproszenie na WALNE ZGROMADZENIE Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej - 6 marca (piątek) godz. 17.45, biuro PKK ul. Kościuszki 7SZ.P............................................................................................................................


Zaproszenie na WALNE ZGROMADZENIE Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej.

Zarząd Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej w Przemyślu zaprasza niniejszym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym PKK które odbędzie się 6 marca [piątek] godz. 17.45.
W biurze PKK ul. Kościuszki 7.
W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się w drugim terminie , w tym samym dniu o godz.18. 00 .


Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie Zgromadzenia .
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej .
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków .
 5. Uchwalenie porządku obrad .
 6. Sprawozdanie z działalności PKK za 2008r.
 7. Sprawozdanie finansowe-bilans PKK za 2008r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej-udzielenie lub nie absolutorium dla Zarządu PKK .
 9. Dyskusja .
 10. Wybór -3-5 osobowego Sądu Koleżeńskiego PKK .
 11. Wybór -uzupełnienie członków do Komisji Rewizyjnej PKK.
 12. Wybór -uzupełnienie członków Zarządu PKK .
 13. Zmiany w Statucie PKK .
 14. Dyskusja programowa [plan na 2009r] .
 15. Podjęcie Uchwał i wniosków .
 16. Wolne wnioski-dyskusja .
 17. KWIATEK dla PAŃ - [ciastka,kawa,herbata i lampka wina ]
 18. Zakończenie Obrad .


Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.
Za Zarząd PKK
Przemyśl 26 02 2009r.

Stronę odwiedziło 667 osób.