Dzis jest Wtorek, 25.01.2022 Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
 
Strona główna - aktualności

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia


Kraków, dnia 28.03.2008 r.
L.dz. DO/401/2008

ZAPROSZENIE

Rada KKK zaprasza niniejszym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2008 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Krakowie al. 29 Listopada 50 (Klub Akademicki „ARKA”).

W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbędzie się w tym samym dniu o godz. 17.30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowej.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Wnioskowej.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady KKK i Prezydium Kongregacji.
 8. Zatwierdzenie bilansu za 2007 r.
 9. Sprawozdanie Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Wprowadzenie zmiany w Statucie KKK.
 12. Dyskusja.
 13. Zatwierdzenie sprawozdań i wnioski o udzielenie absolutorium.
 14. Podjęcie uchwał.
 15. Wolne wnioski.
 16. 16.Zakończenie obrad.

Członkowie Kongregacji biorą udział w Walnym Zgromadzeniu zgodnie ze Statutem KKK § 21 pkt 1, 2, 3, 4.

Osoby reprezentujące Spółki Akcyjne i Spółki z o.o. winny posiadać pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania spółki na Walnym Zgromadzeniu. Listy z przedstawicielami Członków Zbiorowych winny być przekazane do Biura KKK do dnia 21.04.2008 r.

Warunkiem uczestniczenia w Zgromadzeniu jest opłacenie składek członkowskich tzn. do końca kwietnia 2008 r.Wiesław Jopek
Prezes
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Uchwała w sprawie Walnego Zgromadzenia


Uchwała nr 18/2008 z dnia 27.03.2008 r.

w sprawie terminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego. ___________________________

Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej na posiedzeniu w dniu 27.03.2008 r, postanawia zwołać na dzień 28 kwietnia 2008 r. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wiesław Jopek
Prezes
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Uchwała w sprawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu


Uchwała nr 19/2008 z dnia 27.03.2008 r.w sprawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym w dniu 28.04.2008 r.

Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej działając w oparciu o Statut KKK podejmuje następujące postanowienie w sprawie uczestnictwa w Zgromadzeniu;

§ 1
W Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym udział biorą wszyscy członkowie KKK spełniający wymagania Statutu KKK.


§ 2
Listy z przedstawicielami Członków Zbiorowych winny być złożone w Biura KKK do dnia 21.04.2008 r.


§ 3
W Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym mają prawo brać udział tylko członkowie na bieżąco opłacający składki. Dotyczy to również Członków Zbiorowych. Rada KKK określa ostateczny termin uregulowania zaległości składkowych na dzień 15.04.2008 r., płatne w terminie do dnia odbywania Walnego Zgromadzenia.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wiesław Jopek
Prezes
Krakowskiej Kongregacji KupieckiejStronę odwiedziło 624 osób.