Dzis jest Środa, 19.01.2022 Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
 
Strona główna - aktualności
Przemyśl 30 09 2007r.


Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej oddział Przemyśl

Zarząd Krakowskiej Kongregacji Kupieckie Oddział Terenowy w Przemyślu zaprasza niniejszym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym KKK OT Przemyśl, które odbędzie się 8 października[poniedziałek] o godz. 17 .00 w Przemyślu na terenie ?Ogrodu-Altana? ul. Wybrzeże J. Piłsudskiego 1- obok hotelu Gromada.

W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się w drugim terminie , w tym samym dniu o godz.17. 30

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Uchwalenie porządku obrad
 6. Sprawozdanie z działalności Oddziału do września 2007r.
 7. Sprawozdanie finansowe-bilans Oddziału do września 2007r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej-udzielenie lub nie absolutorium dla Zarządu Oddziału
 9. Przyjęcie rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej Pana Wiesława Siary
 10. Dyskusja
 11. Wybór Władz Oddziału:
  Prezesa-
  Zarządu-
  Komisji Rewizyjnej-
  Sądu Koleżeńskiego-
 12. Dyskusja programowa [plan na 2008r]
 13. Uchwała w sprawie obchodów 600 lecia KKK przez Odział Przemyśl
 14. Podjęcie Uchwał
 15. Wolne wnioski-dyskusja
 16. 16.Zakończenie Obrad
Za Zarząd KKK ot. P-śl.
R. Miłoszewski
Stronę odwiedziło 5693 osób.