Dzis jest Poniedziałek, 17.01.2022 Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
 
Strona główna - aktualności

PROPOZYCJA OGRANICZENIA HANDLU W NIEDZIELĘ

Do Biura Rady Miejskiej UM złożony został przez Przewodniczącego Rady Miejskiej projekt uchwały "w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego na terenie miasta Przemyśla". Decyzja w sprawie handlu w tych placówkach w niedzielę i dni świąteczne podejmowana będzie przez radnych na najbliższej - wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu.
Proponowana w naszym mieście regulacja przewiduje wyłączenie z ustalonych godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego niedziel i świąt. Wyjątkiem od tej reguły miałyby być apteki i stacje benzynowe.


Projekt jest wynikiem toczącej się - nie tylko w naszym mieście, ale i w całym kraju - od dłuższego czasu dyskusji. Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma wychodząc naprzeciw postulatom NSZZ "Solidarność" oraz wspomnianemu projektowi uchwały RM przedstawił swoje stanowisko wobec tego rozwiązania:

Handel w dni wolne od pracy w Przemyślu osiągnął taką skalę, iż stał się dla właścicieli placówek handlowych normą, natomiast dla niektórych mieszkańców miasta wręcz sposobem na spędzanie wolnego czasu. Uzasadnieniem proponowanych rozwiązań jest więc m.in. to, iż pracownicy firm handlowych, na równi z pracownikami innych zakładów pracy powinni mieć możliwość godnego uczestniczenia w obchodach świąt narodowych i kościelnych. Niestety niejednokrotnie pracownicy firm handlowych, a w szczególności wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, pozbawieni są możliwości korzystania z tych dni w sposób właściwy, gdyż w wielu przypadkach zmuszani są przez swoich pracodawców do świadczenia pracy w niedziele i święta. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż przez ostatnie kilka lat możemy zaobserwować utratę równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że dni, które powinny być przeznaczane na odpoczynek, stały się dla większości osób zajmujących się handlem dniami wzmożonej pracy. Art. 15110 pkt. 9 Kodeksu pracy daje wprawdzie delegację zezwalającą na pracę w niedziele i święta, jednakże tylko przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.

 

Kolejnym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem tego zakazu jest fakt wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenie to, o zasadniczym znaczeniu politycznym ma też swoje odbicie we wszystkich dziedzinach życia publicznego, w tym bez wątpienia również w zakresie prawa pracy. W większości krajów Unii Europejskiej funkcjonuje zakaz prowadzenia sprzedaży w niedziele i święta. Prawodawstwa takich krajów jak: Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Belgia, Grecja, Cypr, Malta, Dania i Słowenia nie dopuszczają handlu w niedziele co do zasady. W przytoczonych krajach od zakazu generalnego dopuszczane są wyjątki takie jak: handel w okresie przedświątecznym lub też dopuszczenie sprzedaży w kilka niedziel podczas roku.

Władze miasta Przemyśla czują się zobligowane do podjęcia kroków w kierunku wprowadzenia zakazu handlu w niedziele i święta, przede wszystkim w trosce o mieszkańców Przemyśla.

Tekst projektu uchwały wraz z uzasadnieniem oraz stanowisko Prezydenta Miasta Przemyśla do projektu znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Przemyślu - http://przemysl.bip-gov.pl - w dziale "projekty uchwał".

Źródło:
WITOLD WOŁCZYK
BIURO PREZYDENTA MIASTA

Stronę odwiedziło 5392 osób.