Dzis jest Poniedziałek, 17.01.2022 Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
 
Strona główna - aktualności

ZAPROSZENIE

Rada KKK zaprasza niniejszym do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2007 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Krakowie al. 29 Listopada 50 (Klub Akademicki „ARKA”).

    W przypadku braku quorum Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie w tym samym dniu o godz. 16.30.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo–Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej.
7. Przedstawienie projektów:
a/ Statutu
b/ Regulaminu Walnego Zgromadzenia
c/ Regulaminu Rady
d/ Regulaminu Komisji Rewizyjnej
e/ Regulamin Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego.
8. Dyskusja.
9. Przyjęcie sposobu głosowania dot. przyjęcia aktów podanych w pkt. 7.
10. Podjęcie Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyjęciu:
a/ Statutu
b/ Regulaminu Walnego Zgromadzenia
c/ Regulaminu Rady
d/ Regulaminu Komisji Rewizyjnej
e/ Regulamin Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Teksty w/w dokumentów są dostępne w Biurze Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
w Krakowie, ul. Garbarska 14, w godz. 7.30 – 15.30 lub w Internecie na stronie www.kongregacja.pl

Członkowie Kongregacji biorą udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście wg ordynacji wyborczej przyjętej uchwałą Rady KKK nr 65/2007 z dnia 25.01.2007 r.

Osoby reprezentujące Członków Zbiorowych, Spółki Akcyjne i Spółki z o. o. winny posiadać pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wykazy reprezentantów winny być dostarczone do Biura Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej na 7 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem uczestniczenia w Zgromadzeniu jest opłacenie składek członkowskich tzn. do końca stycznia br.

Prosimy o niezawodne przybycie.


    Wiesław Jopek
    Prezes
    Krakowskiej Kongregacji 
Stronę odwiedziło 5401 osób.